INFORMACJA

Wójta Gminy Kleszczewo

 o wynikach naboru na

wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 

 

Informuję, że w wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze : Kierownika Referatu  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w  Urzędzie Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005  Kleszczewo, do zatrudnienia wybrana została Pani Agnieszka Kubiak-Pakulska , zamieszkała  w Kostrzynie Wlkp.  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Kubiak – Pakulska uzyskała wysoki wynik w przeprowadzonym pisemnym teście ze znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczył nabór oraz podczas  rozmowy kwalifikacyjnej.

Pani Agnieszka Kubiak-Pakulska  jest doktorem nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, ukończyła Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska  Politechniki Poznańskiej,  posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                                  Bogdan Kemnitz

                                                                                                         

 

 

Kleszczewo 2015-10-15