W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Data uchwały:
2015-11-25

Numer uchwały:
XII/78/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.