Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8537992
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2016r. Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 stycznia 2016r.w spr.: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 stycznia 2016r.

 

 

w sprawie :  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla  przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz  § 14 ust. 2 i 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego  oraz   postępowania  uzupełniającego ( Dz. U poz. 1942 ) zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

1.     Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

2.     Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1.     Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych dla  których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

2.     Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia  powierza się dyrektorom Zespołów Szkół, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi  w  życie z dniem podpisania.

Załączone dokumenty
  ZARZĄDZENIE Nr 4 załącznik Nr 1 (41.4kB) pobierz pokaż
  ZARZĄDZENIE Nr 4 załącznik Nr 2 (33kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2016-02-04 07:22:38, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2016-02-04 07:30:21, Ostatnia zmiana: 2016-02-04 07:30:38, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 529