W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 - 2024

Data uchwały:
2016-09-08

Numer uchwały:
XIX/143/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia