Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490468
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Konsultacje obrazek Wersja do druku

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo

Kleszczewo, dnia 12.12.2016 r.

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo

 

Wójt Gminy Kleszczewo, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Kleszczewo w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.


Konsultacje przeprowadzone będą od 20 grudnia 2016 r. do 12 stycznia 2017 r. w formie:

1.     Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 09 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie, ul. Poznańska 6, 63-005 Kleszczewo.

2.     Zbierania uwag ustnych - uwagi można składać w okresie od dnia 20 grudnia 2016 r. do dnia 12 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu,

3.     Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Kleszczewo w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Formularz jest dostępny jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1.     drogą elektroniczną na adres: urzad@kleszczewo.pl

2.     drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo,

3.     bezpośrednio do Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo, w godzinach pracy Urzędu.

 

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami jest dostępny:

1.     na stronie Gminy Kleszczewo w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.kleszczewo.pl

2.     w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo (pokój nr 3).

Załączone dokumenty
  Obwieszczenie rew. (465kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  1. Ogłoszenie Kleszczewo (908.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  2. Diagnoza_Kleszczewo_09.12.2016 (1MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  3. OBSZAR_ZDEGRADOWANY_OBSZAR_REWITALIZACJI_KLESZCZEWO (3.2MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  4. formularz konsultacyjny (20kB) obrazek pobierz    
  5. Projekt uchwały (944.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  obwieszczenie (502.3kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:51:31, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2016-12-12 14:53:17, Ostatnia zmiana: 2017-01-23 14:44:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 662