W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2016r.


Data uchwały:
2016-12-21

Numer uchwały:
XXIII/167/2016

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.