W sprawie:
uchwały budżetowej na 2017r.

Data uchwały:
2016-12-21

Numer uchwały:
XXIII/162/2016

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego