Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9578144
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Budżet obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

Zarządzenie Nr 53/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 grudnia 2016r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2016r. poz. 1870 ze zm.)  oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr  XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XV/112/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 maja 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 czerwca 2016r. sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r. ., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.

Zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 września 2016r. sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XX/146/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 42/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 października 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XXII/158/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada  2016r.w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 06 grudnia 2016r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XXIII/167 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.  wprowadza się zmiany polegające przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

 

1.   Po stronie wydatków:

1)    W§ 2 ust. 1 i 2

           Przesuwa się wydatki między paragrafami

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia  treść   załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

- w pkt. 1 zmniejsza się wydatki  bieżące 24.417,00 zł

- w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 24.417,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia, który to załącznik zastępuje treść załącznika Nr  2a do uchwały budżetowej,

 

2) W§ 2 ust. 2 pkt. 1 przesuwa się między paragrafami wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, który to załącznik zastępuje treść załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

 

2.   W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszego Zarządzenia,który to załącznik zastępuje treść załącznika nr 10 do uchwały budżetowej,

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2016r.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

Uzasadnienie

 do Zarządzenia Nr 53/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 grudnia 2016r.

 

 

W celu płynnego realizowania  budżetu przesunięto wydatki w ramach działów.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  ZARZĄDZENIE Nr 53 załączniki (63.3kB) obrazek pobierz    

Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-01-11 09:33:51, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-01-11 09:34:51, Ostatnia zmiana: 2017-01-11 09:35:01, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 670