Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9818548
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r. obrazek Wersja do druku

Zarzadzenie nr 2 Wójta Gminy kleszczewo z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE  Nr 2/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  10 stycznia  2017r.

 

 

w sprawie :       zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

                        Na podstawie art. 41  ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U.  z 2016r.  poz. 487)  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 22/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 maja 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadza się następujące zmiany :

1)       odwołuje się Pawła Michalskiego  ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  związku ze złożoną  rezygnacją,

2)       powołuje się Katarzynę Karczewską w skład składu Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych.

 

§ 2

 

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1 w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą następujące osoby :

Przewodniczący :                                  Rafał Drzewiecki

Zastępca Przewodniczącego       Halina  Michalak-Szczepaniak

Sekretarz :                                           Mirosława Radzimska

Członkowie :                                         Elżbieta Zimniak

                                                           Katarzyna Karczewska

                                                                                                                     

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-01-16 13:40:56, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-01-16 13:43:03, Ostatnia zmiana: 2017-01-16 13:43:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 382