Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9818540
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie: powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.

ZARZĄDZENIE NR  5/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 12 stycznia 2017 r.

 

w sprawie: powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.

 

Na podstawie art. 3o ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr V/33/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad  i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, zmienionej Uchwałą Nr XVII/126/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2012 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W celu opiniowania wniosków o przyznanie wyróżnienia lub nagrody za osiągnięte wyniki sportowe powołuję komisję w składzie:  

Dorota Grześkowiak – przewodnicząca komisji

Michał Żelazek – członek komisji

Arkadiusz Borowicz – członek komisji

Krawenda Krzysztof – członek komisji

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-01-20 10:30:35, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-01-20 10:31:47, Ostatnia zmiana: 2017-01-20 10:32:03, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 401