Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9804899
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 18 stycznia 2017r.

 

 

w sprawie :  upoważnienia Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do  prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji zadań  z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

                                                      

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz,U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami),  art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  (Dz.U z 2016r.  poz. 1860) w związku z art. 20  ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  (jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1518) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie Panią Mirosławę Radzimską do  prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji zadań  z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-01-23 08:01:28, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-01-23 08:02:03, Ostatnia zmiana: 2017-01-23 08:02:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 407