Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9804954
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze) na 2017r.

ZARZĄDZENIE  Nr 8/2017

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  06 lutego  2017r.

 

 

w sprawie :  wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze)  na 2017r.                                                                        

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2016r. Dz. U poz. 446 ze zmianami) oraz art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U z  2017 poz. 201), zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

1.     Decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze)  na 2017r.   doręczać będą osobiście za potwierdzeniem odbioru  sołtysi poszczególnych sołectw na obszarze właściwego sołectwa. Wykaz sołtysów stanowi załącznik do  niniejszego Zarządzenia.

2.     Decyzje należy dostarczyć do podatników w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 lutego 2017r.

3.      Ustala się  wynagrodzenie w wysokości 4,50 zł brutto  za  właściwe doręczenie  jednej decyzji w sprawie wymiaru podatku  (nakazu płatniczego).

                                                                

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2017

                                                                                  Wójta  Gminy Kleszczewo

                                                                                  z dnia 06 lutego  2017r.

 

 

 

WYKAZ  SOŁTYSÓW

doręczających decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze)

 na 2017r.  

 

 

 

Lp.

 

 

Imię i Nazwisko

 

Teren  doręczenia decyzji – sołectwo

1.

Mieczysław Tomkowiak

 

miejscowość  Bylin – sołectwo Bylin

2.

Halina Michalak-Szczepaniak

miejscowość  Gowarzewo- sołectwo Gowarzewo

3.

Eugeniusz Nowicki

miejscowość  Kleszczewo, Lipowiec, Bugaj  - sołectwo Kleszczewo

4.

Czesław Książkiewicz

miejscowość Komorniki  - sołectwo Komorniki

5.

Bożena Karolczak

miejscowość Krerowo  - sołectwo Krerowo

6.

Henryk Lesiński

miejscowość Krzyżowniki – sołectwo Krzyżowniki

7.

Paweł Doba

Miejscowość Nagradowice – sołectwo Nagradowice

8.

Jan Mąderek

miejscowość Markowice  - sołectwo Markowice

9.

Ferdynand Nowicki

 

miejscowość Poklatki  -  sołectwo Poklatki

10.

Jacek Walkowiak

 

miejscowość Szewce – sołectwo Szewce

11.

Jolanta Fludra

miejscowość   Śródka   -   sołectwo Śródka

12.

Lucyna Jaroszewska

 

Miejscowość  Tanibórz – sołectwo Tanibórz

13.

Mirosława Rutkowska

 

miejscowość Tulce  - sołectwo Tulce

14.

Stanisław Lesiński

 

miejscowość   Zimin  -  sołectwo  Zimin

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-02-13 08:47:59, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-02-13 08:48:52, Ostatnia zmiana: 2017-02-13 08:49:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 400