Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9798829
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 11 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029

Zarządzenie Nr 11/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia   08 lutego 2017r.

 

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 -      2029

 

 

            Na podstawie art. 232  ustawy z dnia 27  sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.  1870 ze zm.) zarządza się  co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/161/2016  Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 stycznia 2017r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 -  2029,wprowadza się następujące zmiany:

1.        Załącznik Nr 1, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się  załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Do niniejszego Zarządzenia  dołącza się objaśnienia dotyczące wprowadzonych zmian.

 

§ 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

 

 

                                                                                               za zgodność z oryginałem

                                                                                  

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                      mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 08 lutego 2017r.

 

 

Do załącznika Nr 1 wprowadzono zmiany, które zostały przyjęte przez Radę Gminy w Uchwale nr XXIV/171/2017  zmieniającej budżet gminy na 2017r. w dniu 25.01.2017r. tj. zwiększono pozycje w wierszach:

 

Nr 2  1.113.000,00 zł,

Nr 2.1   114.000,00 zł,

Nr  2.2  999.000,00 zł

Nr 4, 4.2 i   4.2.1   1.113.000,00 zł

Nr 9.,5 w 2017r. wskaźnik zmniejsza się o 0,33%

Nr 9.6  i 9.6.1 w latach 2018, 2019 i 2020 zmniejsza się wskaźnik o 0,11%

Nr 12.3.2   17.964 zł

 

 

 

                                                                                               za zgodność z oryginałem

                                                                                  

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                      mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

                                                                                              

 

Załączone dokumenty
  ZARZĄDZENIE Nr 11 - załączniki (760.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-02-22 15:05:40, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-02-22 15:07:02, Ostatnia zmiana: 2017-02-22 15:07:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 350