Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9908097
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Obwieszczenia i ogłoszenia obrazek Wersja do druku

Zmiany w oświacie w Gminie Kleszczewo

Zmiany w oświacie w Gminie Kleszczewo

 

Dnia 22 lutego 2017r. na XXV sesji Rada Gminy Kleszczewo  podjęła Uchwałę Nr XXV/185/2017 w sprawie przyjęcia projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Kleszczewo.

W związku ze zmianami w przepisach prawa regulujących sprawy oświaty docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie – Prawo oświatowe będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną.  

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów  i  nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum.

Podjęta uchwała nie wprowadza w funkcjonowaniu szkół na terenie Gminy Kleszczewo istotnych zmian,  w szczególności w zakresie  lokalizacji  szkół bowiem :

1.      Szkoła Podstawowa  w Kleszczewie  o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI  z siedzibą w Kleszczewie ul. Poznańska 2  staje się z dniem 01 września 2017r.  ośmioletnią  szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej I-VIII.

2.      Gimnazjum w Kleszczewie z siedzibą w Kleszczewie ul. Poznańska  2 włącza się do  ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Kleszczewie ul. Poznańska 2.

3.      Szkoła Podstawowa  w Tulcach  o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI  z siedzibą w Tulcach ul. Poznańska 1 staje się z dniem 01 września 2017r.  ośmioletnią  szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej I-VIII.

4.      Gimnazjum w Tulcach z siedzibą w Tulcach ul. Poznańska 1 włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Tulcach ul. Poznańska 1.

W szkołach podstawowych w Kleszczewie i Tulcach  funkcjonować będą klasy gimnazjalne  ( II i III) – stan taki będzie trwał do 31 sierpnia 2019r. kiedy to ostatni rocznik gimnazjalistów opuści mury szkół.

5.      Szkoła Podstawowa w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi z ustalonym obwodem szkolnym, o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI  staje się  ośmioletnią szkołą podstawową  o strukturze organizacyjnej  obejmującej klasy I-VIII.

Granice obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo nie ulegają zmianie.

Podjęta przez Radę Gminy Kleszczewo  uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych.

 Opinia Kuratora Oświaty będzie wiążąca do podjęcia ostatecznej uchwały w powyższej sprawie, którą Rada Gminy musi podjąć do 31 marca 2017r.

 

W załączeniu projekt Uchwały Nr XXV/185/2017

 

 

 

Załączone dokumenty
  UCHWAŁA Nr 185 (1.2MB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-03-02 07:27:19, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-03-02 07:28:26, Ostatnia zmiana: 2017-03-02 07:28:34, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 571