Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490394
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Konsultacje obrazek Wersja do druku

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji

Kleszczewo, dnia 09.03.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Konsultacje społeczne projektu

„Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”

 

Wójt Gminy Kleszczewo, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Kleszczewo, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 17 marca – 18 kwietnia 2017 r. Składanie uwag do Programu Rewitalizacji będzie możliwe w terminie od 17 marca do 18 kwietnia 2017 r. Formami konsultacji będą:

1.     Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiony projekt „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Komornikach, Komorniki 35, 63-005 Kleszczewo

2.     Zbieranie uwag ustnych  - uwagi można składać w okresie od dnia 17 marca do                18 kwietnia  2017 r. w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo, w godzinach pracy Urzędu,

3.     Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Urzędu Gminy Kleszczewo w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Formularz konsultacyjny wraz z projektem „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo” są dostępne jako załączniki do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1.     drogą elektroniczną na adres: k.miarka@kleszczewo.pl

2.     drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo,

3.     bezpośrednio do UrzęduGminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

 

Komplet dokumentów dotyczących prowadzonych konsultacji społecznych jest dostępny:

1.     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczewo: www.bip.kleszczewo.pl/,

2.     w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

Załączone dokumenty
  Obwieszczenie (491.3kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Program Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo (1.4MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  02_ZAŁĄCZNIK_GRAFICZNY_KLESZCZEWO (757.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  02_formularz konsultacyjny (74kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  uchwala_komitet_rewitalizacji_projekt (49kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Katarzyna Sznajder, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2017-03-09 14:43:53, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2017-03-09 14:45:15, Ostatnia zmiana: 2017-03-09 14:45:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 636