Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9936004
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Komunikaty obrazek Wersja do druku

Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczewo o zleceniu realizacji zadania publicznego

O G Ł O S Z E N I E

                                              Wójta Gminy Kleszczewo

 

Działając na podstawie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.poz.1817,1948),Wójt Gminy Kleszczewo informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

,,Pogłębienie wiedzy i umiejętności  dzieci z zakresu dykcji, emisji głosu, interpretacji piosenki, aranżacji utworów, gry na instrumentach oraz zespołowego wykonywania muzyki”.

 

Ofertę  w  dniu 16 marca 2017r. złożyło Stowarzyszenie ,,Artystyczna Strefa”.

Wartość udzielonej dotacji – 4150,00 zł słownie:  cztery tysiące sto pięćdziesiąt  00/100  złotych.

 

Kleszczewo 22 marca 2017r.

                                                                                                                    Wójt Gminy Kleszczewo

                                                                                                                                             Bogdan Kemnitz

 


Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-03-22 12:35:41, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-03-22 12:39:13, Ostatnia zmiana: 2017-03-22 12:39:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 463