Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8786136
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Prowadzone rejestry i ewidencje Wersja do druku

Ewidencja umów zawartych przez Wójta Gminy Kleszczewo

LP

nr umowy

Data zawarcia

Przedmiot umowy

Nazwa kontrahenta

Wartość umowy

Data zakończenia

1

2151/01/2017

02.01.2017

świadczenie pracy psychologa

Dusza i Ciało Paulina Owsińska

220 zł miesięcznie

31.12.2017r.

2

2151/02/2017

20.12.2016

Usługi weterynaryjne

Lekarz Weterynarii – Maciej Grześlewicz

w miarę potrzeby świadczenia usług 46 netto za każdą godzine pracy

31.12.2017r.

3

2151/03/2017

02.01.2017

Administrowanie siecią komputerową

„HOMAR” Mariusz Homenko

2.560,00 miesięcznie

31.12.2017r.

4

2151/04/2017

17.11.2016

Oprogramowanie BIP

Sputnik Software Sp. z o.o.

1.722,00

31.12.2017r.

5

2151/05/2017

02.01.2017

Obsługa prawna Gminy

Kancelaria Radcy Prawnego D. Anna Woźniak-Tyczka

6.914,05 zł miesięcznie

31.12.2017r.

6

2151/06/2017

03.01.2017

Transport i unieszkodliwianie sztuk padłych zwierząt

Saria Polska Sp. z o.o.

2,46 za 1 sztukę opłata minimalna 123 zł miesięcznie

31.12.2017r.

7

2151/07/2017

02.01.2017

Audyt wewnętrzny

Radosław Przygoński

1.100,00 miesięcznie

31.12.2017r.

8

272/01/2017

09.01.2017

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Kleszczewo, Tulce, Zimin, Nagradowice i Szewce

PPHU IBNSTALPLAST Piotr Pruszyński

190.358,63

30.04.2017r

9

272/02/2017

28.02.2017

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Kleszczewo, Tulce, Zimin, Nagradowice, Szewce i Krerowo część I

Zakład Elektro – Instalacyjny „Przybylski”

90.004,40

15.07.2017r

10

272/03/2017

28.02.2017

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Kleszczewo, Tulce, Zimin, Nagradowice, Szewce i Krerowo część II

Zakład Elektro – Instalacyjny „Przybylski”

108.829,67

15.07.2017r.

11

2151/S/01/2017

01.03.2017

prace księgowo - administracyjne

Karolina Hoffman

2 415,00

31.03.2017

12

2151/S/02/2017

06.03.2017

Paca z zakresu referaty oświaty

Tomasz Pawlicki

2 450 miesięcznie

do czasu wyłonienia w konkursie kierownika referatu

13

2151/09/2017

01.02.2017

Prace urbanistyczne- zmiana planu zagospodarownia przestrzennego działki 5/28 w Tulcach

Koncept Pracownia Urbanistycana Michał Chlebowski

9500,00

30.09.2017r.

14

2151/10/2017

26.01.2017

Wymiana pokrycia dachowego na budynku w Tulcach ul. Poznańska 23

IRBUD Józef Pietrykowski

70.876,66

28.02.2017r.

15

2151/11/2017

18.01.2017

Udostępnienie dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Powiat Poznański

3.690,00

31.12.2017r.

16

2151/S/4/2017

01.03.2017

wykonanie programu funkcjonalno użytkowego przedszkola samorządowego w Kleszczewie

Agnieszka Pakulska - Schoen

8.750,00

25.04.2017r

17

2151/12/2017

08.03.2017

Utrzymanie w czystości terenu Zabytkowego Parku w Kleszczewie z wyłączeniem koszenia trawy, terenu przy Urzędzie Gminy w Kleszczewie z wyłączeniem koszenia trawyy oraz terenu przed straznicó i przy sklepie w Gowarzewie

Bella Gardenia Aanita Nowak Gowarzewo

47.000,00

30.11.2017

18

272/04/2017

29.03.2017

Remont dachu budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie

Bogusław Szydłowski

282.323,88

15.08.2017r.

19

2151/13/2017

28.03.2017

udostępnienie wraz z obsługą dmuchanej zjeżdżalni

Aqua Sport Joanna Dalke

738,00

11.06.2017r

20

2151/S/3/2017

31.03.2017

prace księgowo - administracyjne

Karolina Hoffman

2.415,00

30.04.2017r.

2151/21/2017

6.03.2017

Wykonanie warstwy bitumicznej na drodze wewnętrznej gminnej w miejscowości Krzyżowniki

Zakład Drogowo Transportowy S. Begier

114.778,00

17.03.2017r.

21

2151/14/2017

03.04.2017

obowiązki inspektora nadzoru przy remoncie dachu budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie

Grzegorz Walkowiak

6 765,00

na czas wykonywanego remontu

22

2151/16/2017

03.04.2017

opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej na budowę oświetlenia drogowego w Gowarzewie, Krzyżownikach, Taniborzu i Nagradowicach

Projektowanie Nadzorowanie Wykonawstwo w Branży Elektrycznej M.Galantowicz Gniezno

94 341,00

do 30.07.2017r.

23

2151/17/2017

03.04.2017

opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej na budowę oświetlenia drogowego w Tulcach i Poklatkach

Biuro Projektowo Usługowe "ProELTEN" Czeronak

24 784,50

do 30.07.2017r.

24

2151/18/2017

10.04.2017

studium wykonalności dot budowy przedszkola samorządowego w Kleszczewie

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"

23.370,00

do 14.04.2017r.

25

2151/19/2017

11.04.2017

wykonanie strategii rozwoju Gminy Kleszczewo na lata 2017-2016

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"

24.600,00

do 30.09.2017r.

26

272/04/2017

29.03.2017

Remont dachu budynku Zespołu szkół w Kleszczewie

Bogusław Szydłowski

282.323,88

15.08.2017r.

19.06.2017r.

Aneks do umowy 272/04/2017

41.933,00

27

272/05/2017

09.05.2017

Napr dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2017/2018

Zakład Drogowo - Transportowy Sławomir Begier

689.093,11

31.12.2018r

28

272/06/2017

15.05.2017

Przebudowa budynku pomieszczeń Sali widowiskowej i zagospodarowanie terenu wraz z wewnętrzną instalacją gazu

WENO Węgrzyn i Nowicki Sp j. Chodzież

399.750,00

15.10.2017r.

29

2151/23/2017

22.05.2017

wymiana pokrycia dachowego na nowe z blachodachówki na dachu drewnianym dwuspadowym na budynku użytkowo-mieszkalnym w miejscowości kleszczewo przy ul. Poznańskiej 5/4 (współwłasność)

Józef Pietrykowski Poznań

83.500,00 w tym koszy Gminy 25.492,55

20.07.2017r

30

2151/24/2017

24.05.2017

Podkłady geodezyjne, położenie granica terenu, obrys i usytuowanie istniejących obiektów budowlanych, układ komunikacyjny, oznaczenie układu szaty roślinnej, inwentaryzacja terenu (park w Gowarzewie)

Hanna Klawiter Poznań

11.910 netto

3,5 miesiąca od przekazania placu

31

2151/26/2017

17.05.2017

obsługa sanirana 1 toalety przenośnej w Komornikach

WC Żwawiak sp j. Poznań

miesięcznie 200 zł brutto

do 30.09.2017r.

32

2151/27/2017

26.06.2017

warsztat szkoleniowy "Biznesowe prezentacje produktów i usług - jak występować i prowadzić prezentacje przed klientami biznezowymi"

Błachowski i Partnerzy Centrum Szkoleń Poznań

2.000,00

29.06.2017r

33

2151/15/2017

05.04.2017

wykonanie dokumentacji projektowej na budowę bieżni sportowej w Tulcach

Atelier Monika Cybal Poznań

24.700,00

6 tygodni od podpisania umowy

34

2151/28/2017

15.05.2017

wykonanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy przepustu pod drogą Nr 2410P w miejscowości Gowarzewo

Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe Dromax Poznań

10.455,00

30.06.2017r.

35

2151/20/2017

02.05.2017

sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla działek 155/1, 155/4, 155/5, 110/29 110/2, 110/18, 110/30 część, 111/1, 11/2, 11/4 11/5 124/1 124/2 125/6, 125/11 część obręb Tulce

Koncept Pracownia Urbanistyczna Michał Chlebowski Poznań

32.000,00

do 30.04.2018r,

36

2151/22/2017

04.05.2017

sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla działek 69/72 w Nagradowicach, 193/26 i 5/28 obręb Tulce

Koncept Pracownia Urbanistyczna Michał Chlebowski Poznań

36.000,00

30.04.2018r.

37

2151/28/2017

15.05.2017

wykonanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy przepustu pod drogą Nr 2410P w miejscowości Gowarzewo

Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe Dromax Poznań

10.455,00

30.06.2017r.

38

2151/29/2017

14.06.2017

montaż infrastruktury dla realizacji zadania "Rozwój ścieżki przyrodniczej "Skarby Lasu"

Teresa Orłowska

19.372,50

do 30.09.2017r.

39

2151/30/2017

19.06.2017

Studium wykonalności Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu" - Poznań

49.200,00

03.07.2017r.

40

2151/33/2017

26.04.2017

projekt - trybuny w Kleszczewie

Biuro Architektoniczne Archivia - Jerzy Nowak

16.359

30.06.2017

41

2151/34/2017

03.04.2017

Nadzór oświetlenie drogowe Kleszczewo- ul. Owocowa, Topolowa, Poprzeczna, Wiśniowa, Morelowa

Projektowanie Nadzory Wykonawstwo w Branży Elektrycznej M.Galantowicz Gniezno

4.305

30.04.2017

42

2151/35/2017

03.04.2017

Nadzór oświetlenie drogowe Kleszczewo- ul. Strażacka

Projektowanie Nadzory Wykonawstwo w Branży Elektrycznej M.Galantowicz Gniezno

6.457,50

30.07.2017

43

2151/36/2017

03.07.2017

sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo

Koncept Pracownia Urbanistyczna Michał Chlebowski Poznań

13.000

po odbiorze całego przedmiotu umowy

44

2151/38/2017

06.2017

Przegląd dróg gminnych (58km)

MAXDROGI CENTRUM

6.150

do 30.09.2017r.

45

2151/39/2017

17.07.2017

Wykonanie dokumentacji konkursowej w ramach działania 3.1.1 "Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych"

AMM Investments sp. z o.o.

22.140

30.08.2017r.

46

2151/40/2017

17.07.2017

aktualizacja studium wykonalności projektu inwestycyjnego pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - szkół w Kleszczewie i Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach"

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"

9.225

do 03.08.2017r.

47

2151/43/2017

30.10.2017

Inspektor nadzoru - rozbudowa szkoły podstawowej w Tulcach

GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak

63.960

IV kw. 2018r.

48

272/07/2017

09.08.2017

dowóz uczniów niepełnosprawnych

Sobis Bus Paweł Sobczak Poznań

1,35zł za 1km

22.06.2018

49

272/08/2017

19.09.2017

ubezpieczenie majatku i odpowiedz.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

63.988,00

30.09.2020

50

272/09/2017

19.09.2017

ubezpieczenie OC pojazdów

Inter Risk T.U. SA Poznań

70.017,00

30.09.2020

51

272/10/2017

19.09.2017

ubezpieczenie NW - członków OSP

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

5.616,00

30.09.2020

52

272/11/2017

12.10.2017

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tulcach

Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Popławski

4.449.500,00

IV kw 2018

Załączone dokumenty
  Umowy- 2017 r. (16.3kB) pobierz    

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:11:33, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-03-31 13:15:11, Ostatnia zmiana: 2017-11-13 08:42:25, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 469