Zarządzenie  Nr 23/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 marca 2017r.

 

 

w sprawie :  powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia konkursu na     stanowisko Skarbnika Gminy.

 

 

                      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 15/2017 Wójta Gminy Kleszczewo  z dnia 08 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w następującym składzie:

1)    Bogdan Kemnitz – przewodniczący komisji,

2)    Genowefa Przepióra – sekretarz komisji,

3)    Mirosława Nowak – członek komisji.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.