Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9804916
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r. obrazek Wersja do druku

Zarzadzenie nr 25 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029

Zarządzenie Nr 25/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia   31 marca 2017r.

 

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 -      2029

 

 

            Na podstawie art. 232  ustawy z dnia 27  sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.  1870 ze zm.) zarządza się  co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/161/2016  Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 stycznia 2017r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 -  2029, Zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 – 2029, zarządza się co następuje :

 

1.        Załącznik Nr 1, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się  załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Do niniejszego Zarządzenia  dołącza się objaśnienia dotyczące wprowadzonych zmian.

 

§ 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

 

 

                                                                                               za zgodność z oryginałem

                                                                                  

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                      mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 25/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 marca 2017r.

 

Do załącznika Nr  1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany na podstawie Uchwały Nr XVII/197/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2017r. oraz Zarządzenia Nr 24/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2017r.

Zwiększono dochody ogółem i dochody bieżące o 593.153,00 zł -wiersz 1 i 1.1,w tym zmniejszono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4.025,00 zł,  zwiększono subwencję ogólną o 37.575,00 zł, oraz środki z tytułu dotacji o 559.603,00 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o  1.140.953,00 zł – wiersz 2, wydatki bieżące o 706.453,00 zł – wiersz 2.1,  wydatki majątkowe o 754.500,00 zł – wiersz 2.2.

Zwiększono zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 990.800,00 zł – wiersz 4.2.

Różnica budżetowa została pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 867.800,00 zł – wiersz 4,2.1.

Inne przychody związane z spłatą udzielonej  w 2016r. pożyczki do GOKIS zmniejszono o 123,000 zł – wiersz 4.4,

W danych uzupełniających zwiększono wynagrodzenia o 69.332,00 zł – wiersz 11.1, nowe zadania inwestycyjne o 491.100,00 zł – wiersz 11.5 i dotacje na inwestycje do Zakładu Komunalnego o 263.400,00 zł wiersz 11.6.

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  ZARZĄDZENIE Nr 25 załączniki (769.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-05-15 14:15:31, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-05-15 14:16:55, Ostatnia zmiana: 2017-05-15 14:17:15, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 365