Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9804887
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 26 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 13 kwietnia  2017r.

 

w sprawie:        powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2016r.poz.446 ze zmianami) w związku z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.239) oraz § 13 Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r., zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r. powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

Genowefa Przepióra    -   Przewodnicząca     -  Sekretarz Gminy Kleszczewo

Dorota Grześkowiak    -  Członek                  -  przedstawiciel Urzędu Gminy Kleszczewo

Magdalena Urbańska   -  Członek                  -  przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty   

    oraz  Upowszechniania Kultury na Wsi

 

§ 2

 

Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w terminie do  14 dni od upływu terminu ich składania.

 

§ 3

 

Przy rozpatrywaniu ofert komisja kierować się będzie następującymi kryteriami:

1)    zgodność oferty z programem współpracy,

2)    zakres i atrakcyjność  przedstawionej oferty,

3)    ewentualny dotychczasowy udział oferenta w realizacji zadań gminy i jego przebieg,

4)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

5)     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

6)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.                                                                                                                                  

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-05-15 14:17:42, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-05-15 14:18:55, Ostatnia zmiana: 2017-05-15 14:19:04, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 359