Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9818505
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 5 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie

ZARZĄDZENIE  Nr 28/2017

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  05 maja 2017r.

 

 

w sprawie  :         zatwierdzenia  sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.                                                           

                                              

                             

                         Na  podstawie art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.  z 2013r. poz. 330 ze zmianami) oraz art. 29  ust. 5 ustawy  z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 406 ze zmianami)  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie  za rok 2016.

 

 

§ 2

 

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz z informacji  dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

           


Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-05-15 14:22:41, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-05-15 14:23:36, Ostatnia zmiana: 2017-05-15 14:23:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 351