Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490481
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Konsultacje obrazek Wersja do druku

Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo"

Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”

Wójt Gminy Kleszczewo, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Kleszczewo, przeprowadził konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”.

Przedmiotem konsultacji był projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo. Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone zostały od dnia 17 marca do 18 kwietnia 2017 r. w formie:

1.     Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym został omówiony projekt „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”, a także była możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składania ich do protokołu. Spotkanie odbyło się w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Komornikach.

2.     Zbierania uwag ustnych - uwagi można było składać w okresie do dnia 17 marca do 18 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo, w godzinach pracy Urzędu,

3.     Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Urzędu Gminy Kleszczewo w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi w formie pisemnej złożone za pomocą formularza konsultacyjnego.

Podczas spotkania otwartego w Komornikach w dniu 27 marca 2017 r. wpłynęło kilka propozycji działań do ujęcia w programie rewitalizacji. Mieszkańcy obecni na spotkaniu zaproponowali kilka działań infrastrukturalnych, które według nich są niezbędne na terenie Komornik i Nagradowic. Poruszono problem dotyczący modernizacji dróg lokalnych, czy zagospodarowania zdegradowanego stawu                      w Komornikach.

 

Zgłoszone propozycje zostały ujęte w programie rewitalizacji w postaci następujących projektów i przedsięwzięć:

-         Projekt główny nr 6. Ożywienie społeczne obszaru rewitalizacji poprzez rekultywację stawu w Komornikach i zagospodarowanie jego najbliższego otoczenia,

-         Projekt główny nr 7. Rewitalizacja parku w Komornikach na rzecz aktywizacji społecznej,

-         Przedsięwzięcie uzupełniające nr 4 Modernizacja drogi gminnej                          w Komornikach,

-         Przedsięwzięcie uzupełniające nr 5 Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Nagradowicach,

-         Przedsięwzięcie uzupełniające nr 6 Zagospodarowanie przestrzeni użyteczności publicznej poprzez budowę małej architektury wraz                                z zagospodarowania przyległego otoczenia na obszarze rewitalizacji,

-         Przedsięwzięcie uzupełniające nr 7 Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Nagradowicach.

 

Załączone dokumenty
  10_Program Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo (1.4MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  27 04 2017_ZAŁĄCZNIK_KLESZCZEWO_2 (2) (725.9kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  ogłoszenie wyników konsultacji PR (670.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-05-16 08:05:16, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-05-16 08:06:28, Ostatnia zmiana: 2017-05-16 08:06:34, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 509