Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9798846
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia z dnia 17 maja 2017r. w sprawie : powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

ZARZĄDZENIE  Nr  32/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  17 maja 2017r.

 

 

 

w sprawie :   powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

 

          Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2016 r. poz. 446  ze zmianami ) oraz § 1 ust. 1  załącznika do Uchwały NrXII/76/2015 Rady Gminy Kleszczewo  z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu i sposobu  powoływania   i   odwoływania  członków   Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Gminie Kleszczewo, zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1

 

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny w następującym składzie:

1)    Mirosława Radzimska – kierownik OPS i pełnomocnik Wójta w sprawie uzależnień,

2)    Pani Edyta Kijak – pracownik socjalny OPS w Kleszczewie,

3)    Pani Halina Jeger – prezes Stowarzyszenia „Pomagam”,

4)    Pani Magdalena Uławska – psycholog w ZS w Kleszczewie,

5)    Pani Ewa Bac –Ksycka -  wicedyrektor ZS w Tulcach,

6)    Pani Mariola Melewska – pedagog w Szkole Podstawowej w Ziminie,

7)    Pani Agnieszka Andrzejczak – kurator Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.,

8)    Pani Katarzyna Karczewska – Kierownik Ogniwa Prewencji w Kleszczewie,

9)    Pani Joanna Augustynek – położna Przychodni w Tulcach,

10)  Pan Wojciech Jaworski – lekarz Przychodni Lekarza Rodzinnego w Nagradowicach.

 

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Kleszczewo Nr 89/2015  z dnia  29 grudnia 2015r. w sprawie  powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia


Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-05-25 07:52:05, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-05-25 07:53:20, Ostatnia zmiana: 2017-05-25 07:53:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 413