Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9818512
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2017r. w sprawie: odroczenia Zakładowi Komunalnemu w Kleszczewie terminu uiszczenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

Zarządzenie  Nr 33/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 maja  2017r.

 

 

w sprawie :   odroczenia Zakładowi Komunalnemu w Kleszczewie  terminu uiszczenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

 

 

 

                      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz    Uchwały Nr XLVIII/331/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat  lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kleszczewo lub jej jednostkom podległym oraz  wskazanie organu do tego uprawnionego zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

W związku z wnioskiem Dyrektora Zakładu Komunalnego w Kleszczewie  odracza się  termin uiszczenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu do dnia  26 czerwca 2017r.  z uwagi na ważny interes Zakładu Komunalnego  połączony z interesem publicznym wykazany we wniosku.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-06-27 07:11:43, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-06-27 07:12:25, Ostatnia zmiana: 2017-06-27 12:36:35, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 311