INFORMACJA

Wójta Gminy Kleszczewo

 o wynikach naboru na

wolne  stanowisko urzędnicze  

ds. promocji  i funduszy unijnych

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

 

 

Informuję, że w wyniku naboru na wolne  stanowisko urzędnicze ds. promocji i funduszy unijnych  w  Urzędzie Gminy  Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo do zatrudnienia wybrana  została  Pani Beata Kolasińska, zamieszkała w  Gowarzewie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Beata Kolasińska  uzyskała wysoki wynik w przeprowadzonym pisemnym teście ze znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór oraz najwyższą liczbę punktów podczas  rozmowy kwalifikacyjnej.

Pani Beata Kolasińska  posiada wykształcenie wyższe, dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatki  jest zbieżne z zakresem zadań na stanowisku, którego nabór dotyczył. 

 

 

                                                                                                                      Wójt

Bogdan Kemnitz

 

                                                                                             

Kleszczewo 2017-06-30