Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9818560
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r. obrazek Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 41/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie: powołania Zespołu do nadzoru nad realizacja udzielonego zamówienia.

ZARZĄDZENIE Nr 41/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 lipca 2017r.

 

 

w sprawie: powołania Zespołu do nadzoru nad realizacja udzielonego zamówienia.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164), zarządzam co następuje:

 

§ 1

W celu zapewnienia nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tulcach” powołuję zespół w następującym składzie:

1)    Agnieszka Pakulska – Schoen – kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,

2)    Paweł Siudziński – Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – Inspektor ds. Inwestycji,

3)    Jolanta Litka – Skarbnik Gminy

                                  

§ 2

Dwóch członków zespołu jest członkami komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego.

 

§ 3

Zespół rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy z chwilą zakończenia całkowitej realizacji zamówienia po upływie okresu gwarancji jakości oraz okresu trwania rękojmi.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-09-25 12:05:01, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-09-25 12:05:19, Ostatnia zmiana: 2017-09-25 12:05:29, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 252