Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9798833
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  28 września  2017r.

 

 

w sprawie:  powołania Komitetu Rewitalizacji.

 

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz § 1 ust. 1  Rozdziału II Regulaminu Komitetu Rewitalizacji – załącznika do Uchwały Nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2017r. zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komitet Rewitalizacji w następującym składzie :

1)    Regina Batycka – przedstawiciel Rady Gminy Kleszczewo

2)    Jolanta Fludra – mieszkaniec gminy Kleszczewo,

3)    Lucyna Jaroszewska – mieszkaniec gminy Kleszczewo,

4)    Karolina Karpińska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,

5)    Donata Michałowska – przedstawiciel Rady Gminy Kleszczewo,

6)    Sławomir Witold Palicki – środowisko oświaty, kultury i służby zdrowia,

7)    Mirosława Radzimska – przedstawiciel pozostałej grupy interesariuszy.

 

§ 2

 

Zadania oraz organizację i tryb pracy Komitetu Rewitalizacji określa Regulamin Komitetu Rewitalizacji - załącznik do Uchwały Nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-11-15 07:20:29, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-11-15 07:24:17, Ostatnia zmiana: 2017-11-15 07:24:29, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 289