Zarządzenie  Nr 61/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 20 października  2017r.

 

 

w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

 

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 60/2017 Wójta Gminy Kleszczewo  z dnia 10 października  2017r. w sprawie  przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kleszczewo zarządzam, co następuje :

 

§ 1

 

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady i zamówień publicznych w  Urzędzie Gminy Kleszczewo przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w następującym składzie:

1)    Bogdan Kemnitz – przewodniczący komisji,

2)    Genowefa Przepióra – sekretarz komisji,

3)    Jolanta Litka  – członek komisji.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.