W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2040

Data uchwały:
2017-12-20

Numer uchwały:
XXXVII/305/2017

Podjęta przez:
Redę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.