W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2040

Data uchwały:
2018-03-07

Numer uchwały:
XXXIX/324/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia