Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Tulcach i Gowarzewie

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Kleszczewo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone

w Tulcach i Gowarzewie

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), Wójt Gminy Kleszczewo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Tulcach i Gowarzewie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w godz. od 7:00 do 15:00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 25 października 2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, bądź w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2018 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), prowadzone jest postępowanie  w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu ww. planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2, organ opracowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

Stosownie do art. 39 ust. 2 i  art. 40 ww. ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kleszczewo.

 

Załączniki

2018.10.08_wyłożenie (115.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018.10.10_Tulce_Gowarzewo - prognoza środowiskowa (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_10_10_wyłożenie-Zał. 1 (262.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_10_10_wyłożenie-Zał. 2 (591.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:aaa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:aaa
Data wprowadzenia:2018-10-11 08:31:42
Opublikował:aaa
Data publikacji:2018-10-11 08:32:48
Ostatnia zmiana:2018-10-12 14:37:25
Ilość wyświetleń:487
Urząd Gminy Kleszczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij