Data posiedzenia:
2018-11-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na wójta przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Kleszczewo.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad (ustawowego składu Rady).
7. Wybór komisji skrutacyjnej.
8. Wybór Przewodniczącego Rady.
9. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji.
10. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
11.Powołanie Komisji Rewizyjnej.
12. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
13. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
15. Ustalenie składów osobowych Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
16. Wybór Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady.Uwagi:
transmisja obrad
https://www.youtube.com/channel/UCj-BfuSuZKsd4b2YO7yfQeQ