W sprawie:
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Data uchwały:
2018-11-21

Numer uchwały:
I/5/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia