W sprawie:
wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Data uchwały:
2018-11-21

Numer uchwały:
I/8/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia