Data posiedzenia:
2018-12-11

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przygotowanie planów pracy poszczególnych komisji na I półrocze 2019r.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy.


Uwagi:
godzina posiedzenia - 08:00