W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo
na lata 2018 - 2040


Data uchwały:
2018-12-05

Numer uchwały:
II/19/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia