W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Data uchwały:
2018-12-05

Numer uchwały:
II/13/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia