W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie wykazu składników majątkowych stanowiących wkład niepieniężny do spółki - Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczewie

Data uchwały:
2018-12-05

Numer uchwały:
II/15/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia