W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

Data uchwały:
2018-12-05

Numer uchwały:
II/16/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia