W sprawie:
zmiany uchwały nr XL/331/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Kleszczewo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data uchwały:
2018-12-05

Numer uchwały:
II/20/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia