Data posiedzenia:
2019-01-31

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola inwestycji i remontów zakończonych w 2018 r.

Uwagi: