W sprawie:
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na I półrocze 2019 r.

Data uchwały:
2018-12-19

Numer uchwały:
III/29/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia