Data posiedzenia:
2019-01-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Budżety sołeckie:
- podsumowanie 2018 roku
- plany realizacji w 2019 roku
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: