Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Tulcach i Gowarzewie

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Kleszczewo

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Tulcach i Gowarzewie

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), Wójt Gminy Kleszczewo zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Tulcach i Gowarzewie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 stycznia 2019 r. do 6 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w godzinach pracy urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 1 lutego 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczewo w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie bądź w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2019 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4,63-005 Kleszczewo, lub adres e-mail: urzad@kleszczewo.pl, w terminie do dnia 21 lutego 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kleszczewo.

Załączniki

2019.01.04_II wyłożenie-Uchwała (465.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019.01.04_Tulce_Gowarzewo - prognoza środowiskowa (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_01_04_II wyłożenie-Zał.1 (262.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_01_04_II wyłożenie-Zał.2 (591.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:aaa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:aaa
Data wprowadzenia:2019-01-07 10:34:24
Opublikował:aaa
Data publikacji:2019-01-07 10:35:12
Ostatnia zmiana:2019-01-24 09:06:37
Ilość wyświetleń:565

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij