Data posiedzenia:
2019-02-18

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Działalność Izb Rolniczych
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: