Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490404
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Konsultacje obrazek Wersja do druku

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectw

KONSULTACJE SPOŁECZNE

w sprawie zmiany statutów sołectw

 

 

 

Podczas zebrań wiejskich organizowanych w celu wyboru sołtysa i rad sołeckich  w poszczególnych sołectwach  przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmian statutów poszczególnych sołectw.

 

Statuty Sołectw  nadane zostały  Uchwała Nr IX/53/201 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 września 2015r.  w brzmieniu  określonym w załącznikach  od nr 1 do 14 do niniejszej uchwały :

Sołectwo Bylin                   -  załącznik nr 1

Sołectwo Gowarzewo          -  załącznik nr 2

Sołectwo Kleszczewo          - załącznik nr 3

Sołectwo Komorniki             - załącznik nr 4

Sołectwo Krerowo              -  załącznik nr 5

Sołectwo Krzyżowniki          -  załącznik nr 6

Sołectwo Nagradowice        -  załącznik nr 7

Sołectwo Markowice           -  załącznik nr 8

Sołectwo Poklatki               -  załącznik nr 9

Sołectwo Szewce               -  załącznik nr 10

Sołectwo Śródka                -  załącznik nr 11

Sołectwo Tanibórz              -  załącznik nr 12

Sołectwo Tulce                  -  załącznik nr 13

Sołectwo Zimin                  -  załącznik nr 14

 

Propozycje zmian statutów dotyczyć będą 2 spraw :

1)    zmiany  czasu trwania  kadencji sołtysa i rady sołeckiej z  4 na 5 lat, ( § 5 ust.3 Statutu)

2)    wykreślenia  słowa „kurenda” ze sposobu podawania do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie terminu i miejsca zebrania wiejskiego  (§12 ust. 2 Statutu).

 

 

Projekt zmian  statutów poszczególnych  sołectw Gminy Kleszczewo przedstawia się następująco :

 

 

W Uchwale Nr  IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 września 2015r.  w sprawie uchwalenia statutów sołectw  Gminy Kleszczewo proponuje się wprowadzenie   następujących  zmian:

1.     W załączniku Nr 1  do Uchwały Nr  IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Bylin  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

2.     W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr  IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Gowarzewo  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

3.     W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr  IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Kleszczewo  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

4.     W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Komorniki proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

5.     W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Krerowo proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

6.     W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Krzyżowniki proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

7.     W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Nagradowice  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

8.     W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Markowice  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

9.     W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Poklatki  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

10.   W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Szewce proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

11.   W załączniku Nr 11 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Śródka proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

12.   W załączniku Nr 12 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Tanibórz proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)    w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

13.   W załączniku Nr 13 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Tulce proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)§ 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2) w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

14.   W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Zimin proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)§ 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2) w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

 

 


Informację wytworzył: Katarzyna Sznajder, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2019-02-15 14:25:10, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2019-02-15 14:27:42, Ostatnia zmiana: 2019-02-15 14:28:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 194