Data posiedzenia:
2019-03-18

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Działalność Gminnej Spółki Wodnej
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: