Data posiedzenia:
2019-03-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola finansowa GOKiS za 2018 r. z uwzględnieniem źródeł przychodów i przeprowadzonych imprez.

Uwagi: