Data posiedzenia:
2019-04-15

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Działalność Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: