Data posiedzenia:
2019-04-17

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Działalność OSP w 2018 r.:
- zrealizowane zakupy sprzętu
- działalność statutowa
- szkolenia i plany rozwoju
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: